Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái

*

*

Bài 1. Sự kêt nạp nước và muối khoáng sinh sống rễ

Bài 1 (trang 9 SGK Sinh 11)

Rễ của thực thứ trên cạn có điểm lưu ý hình thái gì mê thích nghi với công dụng tìm mối cung cấp nước, kêt nạp nước và ion khoáng?

Lời giải:


Đặc điểm hình hài của rễ cây thực thứ trên cạn

Thích nghi với tính năng tìm mối cung cấp nước, hấp thụ nước và ion khoáng

Rễ cọc

Có một rễ chính và những rễ bên

Chúng đều cải tiến và phát triển đâm sâu, mở rộng để tìm về nguồn nước

Rễ chùm

Gồm các rễ bé dài gần bởi nhau, mọc lan ra tự thân thành một chùm

Rễ cải tiến và phát triển liên tục, có khá nhiều lông hút

Tăng diện tích tiếp xúc thân rễ với đất => tăng kĩ năng hấp thụ nước và muối khoáng

Lông hút bao gồm không bào lớn, tế bào biểu phân bì kéo dài, thành tế bào mỏng dính không rạm cutin

Hỗ trợ cho vận động hô hấp nghỉ ngơi rễ ra mắt thuận lợi, làm cho tăng áp suất thẩm thấu trong dịch tế bào sống rễ => tăng năng lực hấp thụ nước cùng muối khoáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *