So Sánh Phan Bội Châu Và Phan Châu Trinh

*

So sánh bé đường cứu nước của Phan Bội Châu cùng Phan Châu Trinh

*Giống nhau:


– Xuất vạc từ lòng yêu nước thương dân để tìm con đường giải phóng cho dân tộc.

– Đi theo hệ tư tưởng mới: khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

– Đều thất bại vày sự hạn chế về tầm chú ý và tư tưởng.

– Hoạt động ở cả trong và ko kể nước.

*Khác nhau:

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Nhiệm vụ


Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế đội phong kiến

Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải bí quyết xã hội “Khai thông dân trí, mở có dân quyền”

Xu hướng

Bạo động vũ trang

Cải cách

Con đường cứu nước

"cứu nước để cứu dân"

"cứu dân để cứu nước"

Hoạt động tiêu biểu

Thành lập Duy Tân Hội, tổ chức trào lưu Đông Du..

Lập hội buôn, mở trường Đông ghê Nghĩa Thục..


Bài viết liên quan


Chuyên mục
: lịch sử hào hùng lớp 11

Leave a Reply Hủy

Bình luận

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt y này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Post Comment


Bài viết hay


kho báu bài văn hay mới nhất
kho báu bài làm văn chọn lọc
thư viện bài xích giảng văn học tập hay tốt nhất
tài liệu bài giảng văn tinh lọc
tài liệu bài xích làm văn tổng vừa lòng

*

Chuyên trang trả lời giải bài xích tập nhanh, chia sẻ cách giải đề thi hiệu quả, trả lời các câu hỏi ôn tập thường chạm chán trong những đề thi kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *