Số Trừ Và Số Bị Trừ

- Cách thực hiện phép trừ ko nhớ trong phạm vi (100) và vận dụng vào giải toán.

Bạn đang xem: Số trừ và số bị trừ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: thực hiện phép tính.

- Đặt tính theo cột dọc, những chữ số và một hàng được để thẳng với nhau.

- tiến hành phép trừ theo trang bị tự trường đoản cú hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: (18 - 5)

Giải

*

Dạng 2: Toán đố

- Đọc với phân tích đề: xác định các số liệu đang cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài xích toán.

Xem thêm: Truyện Hồ Biểu Chánh Mp3 - Audio Sách Nói Con Nhà Giàu

- Tìm phương pháp giải: dựa vào các từ bỏ khóa của bài toán như search “tất cả”, “còn lại”… và yêu ước của câu hỏi để xác định phép tính phù hợp.

- trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính cùng đáp số cho bài xích toán.

- Kiểm tra lời giải của việc và tác dụng vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi (13) nhỏ gà, tiếp đến người ấy cung cấp đi (2) con. Hỏi tín đồ nông dân đó còn lại bao nhiêu con gà ?


Giải:

Người dân cày đó còn lại số bé gà là:

(13 - 2 = 11) (con)

Đáp số: (11) con

Dạng 3: Tính nhẩm

Thực hiện phép trừ những số tròn chục mà lại không nên đặt tính.

- Em trừ những chữ số ở sản phẩm chục

- Viết thêm vào tác dụng một chữ số (0)

Ví dụ: Tính nhẩm: (90 - 30 - 10 = ....)

Giải:

Em nhẩm: (9 - 3 - 1 = 5)

Vậy (90 - 30 - 10 = 50)

Số bắt buộc điền vào chỗ chấm là (50)


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài xích 1: Ôn tập các số mang lại 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài xích 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng gồm tổng bởi 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài bác 4: 29 + 5
bài 5: 49 + 25
bài 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài 7: 28 + 5
bài xích 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: câu hỏi về nhiều hơn.
bài bác 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài 14: câu hỏi về thấp hơn
bài 15: Ki-lô-gam
bài 16: 6 cùng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài xích 19: Bảng cộng
bài 20: Phép cộng có tổng bởi 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một trong những hạng trong một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một số trong những
bài xích 3: 11 trừ đi một vài : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một trong những
bài xích 7: 32 - 8
bài xích 8: 52 - 28
bài xích 9: search số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một số trong những : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài bác 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một số : 14 - 8
bài xích 14: 34 - 8
bài xích 15: 54 - 18
bài xích 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài bác 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một vài
bài bác 21: tìm kiếm số trừ
bài 22: Đường trực tiếp
bài bác 23: Ngày, giờ đồng hồ
bài xích 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về giám sát và đo lường (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia
bài bác 1: Tổng của khá nhiều số
bài xích 2: Phép nhân
bài 3: vượt số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường cấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
bài xích 9: Phép chia
bài bác 10: Bảng chia 2
bài bác 11: 1 phần hai
bài 12: Số bị phân chia - Số phân tách - mến
bài xích 13: Bảng chia 3
bài bác 14: một phần ba
bài bác 15: kiếm tìm một thừa số của phép nhân
bài 16: Bảng chia 4
bài xích 17: một phần tư
bài 18: Bảng phân tách 5
bài xích 19: một trong những phần năm
bài xích 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài xích 21: tìm kiếm số bị phân tách
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài 23: Số một trong những phép nhân với phép chia
bài xích 24: Số 0 vào phép nhân với phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài xích 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài bác 2: So sánh các số tròn trăm
bài bác 3: các số tròn chục từ bỏ 110 mang đến 200
bài 4: những số tự 101 đến 110
bài xích 5: những số trường đoản cú 111 cho 200
bài 6: các số có ba chữ số
bài xích 7: So sánh những số có ba chữ số
bài 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, đối chọi vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *