Để giúp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng 2 năm 2021 cũng tương tự thuận nhân tiện trong bài toán so sánh các ngày vào tháng 2/2021 với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng phù hợp tất cả ngày đẹp vào thời điểm tháng 22021 cũng giống như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường đúng theo quý bạn không buộc phải xem ngày tốt tháng hai năm 2021 hay xem ngày rất đẹp tháng 2 năm 2021 bởi vì đã có dự định tiến hành các bước vào một ngày cụ thể trong tháng 2, quý bạn vui lòng tìm mang lại ngày khớp ứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn phương pháp Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày nạm thể.


Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021


Xem ngày giỏi tháng 4 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 2 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày liền kề Ngọ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Thìn, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là Tổng hợp ngày tốt tháng 2 năm 2021 mà công ty chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Cố kỉnh nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 2/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh có cần là item phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim điện thoại thông minh đều có những tích điện riêng, tùy theo trật tựcủa hàng số nhưng mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch lựa chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa hy vọng muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải hòa vậnhạn
*
Các loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố và 3 team tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu với ma thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình trực thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam người vợ thu hút nhất
*
Thiên Bình và tuy nhiên Tử gồm phải hai bạn trẻ tâm đầu ý hợp dành riêng cho nhau?
*
Giải mã bản đồ sao cá thể và gợi ý đọc bản đồ sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam cô bé có điểm gì quan trọng đặc biệt và thu hút?
*
Dấu hiệu tuy vậy Tử khi yêu và đặc điểm tình yêu thương cung tuy nhiên Tử nam giới nữ
*
Luận tử vi phong thủy tuổi giáp Ngọ năm 2021 phụ nữ mạng sinh vào năm 1954
Tử vi gần kề Ngọ 2021 thanh nữ mạng được luận là xấu nhiều xuất sắc ít

Xem ngày tốt xấu