Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi

Thí nghiệm này thì vượt phổ biến luôn rồi, nhưng cha mẹ đã demo trứng lửng lơ chưa?

A. Chuẩn chỉnh bị

– 3 chiếc cốc thủy tinh trong suốt

– Muối

– 3 trái trứng

– Màu hoa màu (cần 2 màu)

B. Video clip thí nghiệm

Chi tiết phương pháp làm và giải thích hiện tượng sinh sống dưới bài viết nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *