THIỆN NỮ U HỒN

Có thể linh hoạt thay đổi hình dạng để phù hợp với toàn cảnh chiến dấu.Dao Vũ, Nguyệt Minh với A Ô là một.
gender-male
*
*
gender-female
*
*

*

Dùng tiếng bọn để hấp dẫn và đoạt mệnh. Ai ai cũng khiếp sợMấy ai đọc được trái tim quạnh hiu sau tiếng đàn
gender-male
*
*
gender-female
*
*

*

Dùng 3 nguyên tố hỏa, độc, băng để tấn công. Lấy khống chế hệ băng làm chủ.Chuyên triệu hồi tiễn pháp nhằm trợ chiến.
gender-male
*
*
gender-female
*
*

Dùng tiếng lũ để thú vị và giành mệnh. Ai cũng khiếp sợMấy ai gọi được trái tim quạnh hiu sau giờ đồng hồ đàn

Công ty cổ phần VNG

Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN TRÒ CHƠI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *