(diendanseovietnam.edu.vn) trong suốt thời kỳ Tam Quốc, Giao Chỉ (tên gọi xưa của khu vực miền bắc Việt Nam) là chỗ tranh chấp tàn khốc của tía nước Ngụy, Thục, Ngô.


Thời kỳ Tam Quốc là một thời kỳ đầy lếu loạn với chinh chiến trong lịch sử Trung Quốc. Các nhà sử học cho rằng thời kỳ này bước đầu từ năm 220 khi nhà Ngụy được ra đời và dứt năm 280 khi Đông Ngô sụp đổ cùng Tây Tấn thống tuyệt nhất Trung Quốc.

*
Những nhân vật bự thời Tam Quốc phần đa dòm ngó vùng khu đất Giao Chỉ

Thời kỳ này cũng trùng với tiến độ Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử vẻ vang Việt Nam kéo dãn từ năm 43 cho tới năm 543. Khi đó, miền bắc bộ nước ta và một trong những phần Quảng Đông cùng Quảng Tây của trung quốc được điện thoại tư vấn là cỗ Giao Chỉ.

Sau khi 2 bà trưng thất bại vào thời điểm năm 43, bên Đông Hán tiếp tục gia hạn sự ách thống trị tại Giao Chỉ. Đến cuối thế kỷ 2, đơn vị Đông Hán suy vi, cuộc chiến tranh quân phiệt thời chi phí Tam Quốc bắt đầu diễn ra. Vua công ty Hán bước đầu mất dần quyền lực tối cao và ko còn năng lực khống chế những địa phương xa tít nữa.

Nhân cơ hội đó, Thái thú quận Giao chỉ nên Sĩ Nhiếp xin đơn vị Hán mang lại 3 người em là Sĩ Nhất, Sĩ Vĩ cùng Sĩ Vũ có tác dụng thái thú những quận: Sĩ Nhất làm Thái thú vừa lòng Phố, Sĩ Vĩ có tác dụng Thái thú Cửu Chân, Sĩ Vũ làm cho Thái thú nam Hải. đơn vị Hán dịp đang xảy ra nội loạn phải đành phải chấp thuận Sĩ Nhiếp. Sĩ Nhiếp từ đó có quyền lực lớn tại Giao Chỉ.

Năm 200, Tào Tháo sau khoản thời gian nắm vua Hiến Đế ở hẹn Xương bắt đầu quan trung tâm tới miền Nam. Năm 201, Tào toá mượn danh Hiến Đế không đúng Trương Tân sang có tác dụng thứ sử cỗ Giao Chỉ.

*
Giao Châu trực thuộc Đông Ngô sau trận Xích Bích

Năm 203, Sĩ Nhiếp với Trương Tân cùng dâng biểu xin lập bộ Giao Chỉ có tác dụng châu. đơn vị Hán ưng thuận, tự đó cỗ Giao Chỉ thay tên thành Giao Châu, ngang hàng với những châu không giống của Trung Quốc.

Năm 207, Tào túa lại can thiệp vào Giao Châu, phong cho Sĩ Nhiếp là tuy Nam trung lang tướng, quản lý cả bảy quận Giao Châu là nam giới Hải, Uất Lâm, thương Ngô, đúng theo Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân với Nhật Nam cùng kiêm thái thú quận Giao Chỉ như trước.

Năm 208, nhân khi giữ Biểu chết, Tào tháo phát đại binh nam giới chinh chiếm lấy kinh Châu. Đây cũng chính là thời điểm xẩy ra trận Xích Bích khét tiếng lịch sự. Vì khinh suất trong chiến lược, Tào Tháo chiến bại nặng nài nỉ trong trận Xích Bích. Tôn Quyền và Lưu Bị chiến hạ trận, mau lẹ chia nhau phần đất Kinh Châu tự tay Tào Tháo.

Về phần Giao Châu, Tôn Quyền thẳng giành rước quyền quản lí lý. Năm 210, Tôn Quyền cho cỗ Chất sang làm Thứ sử Giao Châu. Sĩ Nhiếp mặc dù về phe Tào tháo dỡ trước đó tuy thế biết quan yếu đấu lại Tôn Quyền ở ngay sát hơn buộc phải buộc phải phê chuẩn ngôi vị của cục Trắc.

Từ đó, Giao Châu về danh nghĩa thuộc về đơn vị họ Tôn mà kế tiếp trở thành nước Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc gồm 3 nước: Tào Ngụy, Thục Hán cùng Đông Ngô.

Sau nhiều năm làm cho Sĩ Nhiếp ráng thực quyền tại Giao Châu,Tôn Quyền sai Lã Đại về Nam hủy diệt nhà chúng ta Sĩ vào năm 226. Từ đó, bên Đông Ngô quản lý trực tiếp Giao Châu.

*
Nước Tấn chiếm phần Giao Châu sau khi hủy diệt Thục Hán

Tới năm 263, Tào Ngụy khử Thục Hán. Viên quan ở Giao chỉ nên Lã Hưng giết bị tiêu diệt Thái thú Tôn bốn của Đông Ngô, sở hữu quận về hàng nước Ngụy. Năm 265, họ tư Mã cướp nơi ở Ngụy, thành lập nước Tấn. Giao Châu lại thuộc về mình nước Tấn.

Đông Ngô liên tục mở chiến dịch quân sự nhằm mục tiêu giành lại Giao Châu từ tay bên Tấn nhưng đa số thất bại.

Đến năm 271, vua Ngô Tôn Hạo không đúng Đào Hoàng tiến tiến công Giao Châu, lần này quân Ngô win trận. Giao Châu lại trực thuộc Đông Ngô, Đào Hoàng được phong Giao Châu Mục.

Năm 280, công ty Tấn diệt nước Ngô, bắt Tôn Hạo. Tôn Hạo khuyên nhủ Đào Hoàng mặt hàng Tấn. Đào Hoàng đầu hàng cùng vẫn được duy trì chức cũ. Từ kia Giao Châu tức miền bắc bộ Việt Nam thời buổi này thuộc về công ty Tấn. Đây cũng là thời điểm hoàn thành thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử hào hùng Trung Hoa.


Tam Quốc: danh tính mưu sĩ khét tiếng nhất thời Tam Quốc vị không chỉ dẫn mưu kế gì

(diendanseovietnam.edu.vn) trong Tam Quốc, có tương đối nhiều mưu sĩ lừng danh vì góp sức nhiều kế sách đồ sộ cho anh quân như Gia cát Lượng, Quách Gia, Trình Dục, Tuân Úc. Nhưng cũng đều có một vị mưu sĩ lại khét tiếng và gây tiếc nuối mang đến hậu thế bởi không đưa ra bất kể mưu kế nào.