Thủ quỹ tiếng anh là gì

Thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ là người quản lý tất cả các vận động liên quan mang lại thu và chi trong một công ty lớn hoặc một công ty, đơn vị nào đó, vắt thể quá trình là đầy đủ phát sinh như soát sổ phiếu thu cùng chi, cam kết xác nhận, kiểm kê đối chiếu khoản quỹ,…

*

Thủ quỹ tiếng Anh là gì?

Thủ quỹ giờ Anh là: treasurer/ cashier

Thủ quỹ được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

Cashier is the person who manages all activities related lớn revenue & expenditure in an enterprise or a company, a specific unit, specifically the work is arising such as checking receipts & expenditures, signing for certification. , collating inventory and fund, …

*

Cụm từ liên quan đến thủ quỹ giờ đồng hồ Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Kế toán tiền mặtCash accounting
Sổ thủ quỹCashier’s book
Nguyên tắc thủ quỹTreasurer principles
Kế toán thu chiRevenue & expenditure accounting
Nhân viên thủ quỹTreasurer
Công câu hỏi thủ quỹTreasurer work
Thủ quỹ trong đơn vị chức năng sự nghiệpTreasurer in non-business units
Khái niệm thủ quỹTreasurer concept
Quyết định bổ nhiệm thủ quỹDecision to appoint treasurer
Nhược điểm của thủ quỹThe downside of the cashier
Quy trình bỏ ra tiền của thủ quỹCashier’s cash process
Trách nhiệm thủ quỹTreasurer responsibility
Phụ cấp nhiệm vụ của thủ quỹCashier’s responsibility allowance
Tuyển dụng thủ quỹTreasurer recruitment
Tìm vấn đề làm thủ quỹFind a treasurer job
Nhân viên kết toán thủ quỹCashier accountant
Văn thư kiêm thủ quỹSecretary and treasurer

*

Ví dụ nhiều từ thường áp dụng thủ quỹ giờ Anh viết như thế nào?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Thủ quỹ là gì?What is the treasurer?
Mô tả nắm thể quá trình thủ quỹDescribe the cashier’s work
Mô tả cầm thể quá trình của kế toán thủ quỹDescribe the work of the bookkeeper accountant
Quy định về nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền lợi của thủ quỹ trong số đơn vị sự nghiệpProvisions on tasks and powers of cashiers in non-business units
Mô tả các bước thủ quỹtreasurer work
Bảng diễn đạt cụ thể công việc nhân viên thủ quỹTable describing the job of the cashier
Thủ quỹ là gì? trách nhiệm của thủ quỹ?What is the cashier? Treasurer’s task?
Công bài toán cơ bản của một thủ quỹ – kế toán tài chính thu chiThe basic job of a cashier – revenue & accounting
Nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của thủ quỹ trong đơn vị chức năng sự nghiệpDuties and powers of treasurer in non-business units
Chức năng, trách nhiệm của thủ quỹ solo vị?Functions & duties of treasurer unit?
Những không đúng sót kị khi làm cho thủ quỹ- kế toán thu – chiMistakes lớn avoid as cashier – revenue – expenditure accountant
Trách nhiệm của thủ quỹ trong việc thống trị tiền mặtCashier’s responsibility in cash management
Kế toán với thủ quỹ là 1 có được không?Is accounting và cashier a must?
Tìm câu hỏi làm thủ quỹ mới nhấtFind the latest treasurer jobs
Tội thiếu trọng trách gây thất thoát tài sản thủ quỹ?Irresponsibility causes loss of treasurer assets?
Tuyển dụng, tìm việc làm thủ quỹ trên Hà NộiRecruitment, looking for a treasurer in Hanoi
Bàn thao tác của thủ quỹ cần phải sắp xếp như thế nào?How should the cashier’s desk be organized?
Nghĩa của trường đoản cú thủ quỹThe meaning of the word treasurer
Công ty mất tài sản thủ quỹ có phải phụ trách bồi hay không?Is the company losing its treasurer responsible for compensation?
Thủ kho, thủ quỹ giành được kiêm kế toánStorekeepers and cashiers get an accounting job
Những chăm chú kế toán thu chi, thủ quỹ cùng sai sótPayables accounting notes, cashier and errors
Kinh nhiệm mang lại thủ quỹ, kế toán thu chiBusiness experience for cashiers, accountants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *