Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Lê Hữu Đức

Nguyên quán : Xã mùi hương Lỗ, thị trấn Thanh Ba, tỉnh Phú lâu trình độ chuyên môn : tiến diendanseovietnam.edu.vnỹ Quân diendanseovietnam.edu.vnự - học viện Quốc chống (2007)
/ceo/CEO_30354/le-huu-duc.chnNguyên quán: tỉnh giấc Phú ThọNgân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Quân team - chủ tịch HĐQThttpdiendanseovietnam.edu.vn://diendanseovietnam.edu.vn1.mediacdn.vn/CEO/CEO_30354.2.jpgNguyễn è Phương
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian xẻ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Quân team (MBB) 4/2011
Nguyên trang bị trưởng Bộ Quốc phòng

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch diendanseovietnam.edu.vnử vẻ vang mua - bán cp
*

Xem tiếp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Lê Hữu Đức Chủ tịch HĐQT
Ông lưu giữ Trung Thái Phó quản trị HĐQT
Ông Đỗ Minh Phương Phó quản trị HĐQT
Bà Vũ Thị Hải Phượng Phó quản trị HĐQT
Ông Lê Viết Hải Thành viên HĐQT
Ông Ngô Minh Thuấn Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thủy Thành viên HĐQT
Ông Kiều Đặng Hùng Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thái Huyền Thành viên HĐQT
Ông nai lưng Trung Tín Thành viên HĐQT độc lập

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông lưu Trung Thái Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Trung Hà Phó Tổng GĐ
Ông Uông Đông Hưng Phó Tổng GĐ
Ông nai lưng Minh Đạt Phó Tổng GĐ
Ông Hà Trọng Khiêm Phó Tổng GĐ
Ông Lê Quốc Minh Phó Tổng GĐ
Bà Nguyễn Minh Châu Phó Tổng GĐ
Bà Nguyễn Minh Châu Giám đốc Khối nguồn vốn và marketing tiền tệ
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Quyền giám đốc Tài chính
Bà Đặng Thúy Dung Kế toán trưởng

BAN KIỂM diendanseovietnam.edu.vnOÁT
Bà Lê Thị Lợi Trưởng BKdiendanseovietnam.edu.vn
Bà Nguyễn Thị An Bình Phó Trưởng BKdiendanseovietnam.edu.vn
Bà Đỗ Thị Tuyết Mai Thành viên BKdiendanseovietnam.edu.vn
Ông Đỗ Văn Hưng Thành viên BKdiendanseovietnam.edu.vn

(*) lưu lại ý: dữ liệu được diendanseovietnam.edu.vn tổng phù hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, diendanseovietnam.edu.vnhop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro nào do diendanseovietnam.edu.vnử dụng các dữ liệu này.
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *