<00:00.00>Bài Hát: Thuở Ấy bao gồm Em <00:04.00>Ca sĩ: Chế Linh<00:08.00><00:08.08><00:35.96>Thuở ấy tất cả em <00:37.71>Anh yêu cuộc đời<00:40.15> <00:43.96>Yêu song môi hồng <00:45.84>Điểm đường nét son tươi. <00:48.04><00:51.84>Yêu đôi tay ngà<00:53.59>Làn má thắm<00:56.34>Tóc xanh buông lả lơi<00:59.58> <01:00.59>Nhớ em <01:01.65>Nhớ bao thuở ấy. <01:04.21><01:07.77>Thuở ấy bao gồm em <01:09.84>Anh trước đó chưa từng sầu<01:11.77><01:15.77>Chưa đi lặng lẽ <01:17.84>Ngoài phố đêm thâu. <01:20.27><01:23.96>Chưa sở hữu hoang giá <01:25.71>Ngoài bến vắng...<01:27.65> <01:28.59>Hỡi em <01:29.96><01:30.52>Em về đâu<01:32.59>Cho đời bản thân <01:34.34>Luôn nhớ... Nhau. <01:36.09><01:36.40><01:40.52>Em dần... <01:42.52>Xa mãi<01:44.02> <01:44.77>Ngày đi ...<01:46.58>Buồn ko nói<01:48.02><01:48.77>Dù một câu <01:50.22>Cho vơi nhớ. <01:52.03><01:55.72>Hay là chua xót <01:57.66>Nên em nghẹn lời<01:59.60> <02:00.66>Mái lầu... Kia thiếu trăng<02:03.60> <02:04.66>Cõi lòng anh thiếu em. <02:07.85><02:08.10><02:11.91>Từ lúc vắng em <02:13.85>Anh xuất xắc thường buồn<02:15.72><02:20.16>Hay long dong ngoài <02:21.72>Đường bé dại không tên. <02:24.47><02:27.97>Hay ghi câu nhạc tình<02:30.53>Héo hắt<02:31.85><02:32.78>Với tâm tư sầu đau<02:36.53>Kể từ ngày <02:38.10>Xa cách nhau<02:40.41><02:40.72><02:50.47><03:00.34>Em.... Dần... <03:02.52>Xa mãi<03:03.78> <03:04.71>Ngày đi <03:06.34>Buồn ko nói<03:07.71><03:08.90>Dù một câu <03:10.21>Cho vơi nhớ. <03:12.34><03:12.78><03:15.59>Hay... Là chua xót <03:17.71>Nên em nghẹn lời<03:19.65> <03:20.84>Mái lầu... Tê thiếu trăng<03:23.52> <03:24.71>Cõi lòng anh thiếu em. <03:27.46><03:27.90><03:31.78>Từ lúc vắng em <03:33.59>Nên anh thường buồn<03:35.65><03:39.78>Hay lang thang ngoài <03:41.71>Đường nhỏ dại không tên. <03:44.05><03:47.59>Hay ghi câu nhạc tình<03:50.40>Héo hắt<03:51.59><03:52.59>Với tâm tư tình cảm sầu đau<03:56.65>Kể từ ngày <03:58.34>Xa biện pháp nhau<04:00.46><04:00.84><04:03.78>Hay ghi câu nhạc tình<04:06.46>Héo hắt<04:07.78><04:08.52>Với tâm tư tình cảm sầu đau<04:12.53>Kể từ .....<04:15.09><04:19.84>Ngày... Xa.... Cách... Nhau...<04:24.34><04:24.65>
*

Thuở Ấy có Em

Năm phạt hành: 2017
Đóng góp: taenyhouse
Lời bài hát Thuở Ấy tất cả Em
1. Thuở ấy gồm em, anh yêu cuộc sống Yêu đôi môi hồng điểm đường nét son tươi Yêu 2 tay ngà làn má thắm tóc xanh buông lơi lả Nhớ em lưu giữ bao thuở ấy... Thuở ấy bao gồm em anh trước đó chưa từng sầu chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâuChưa sở hữu hoang lạnh xung quanh bến vắng tanh Hỡi em em về đâu? đến đời mình luôn luôn nhớ nhau... Em dần xa mãiNgày đi bi lụy không nói mặc dù một câu đến vơi nhớHay là chua xót đề nghị em nghẹn lời Mái lầu cơ thiếu trăng trong tim anh thiếu em... Từ cơ hội vắng em bắt buộc anh thường bi thương Hay long dong ngoài đường nhỏ không tên tốt ghi câu nhạc tình héo hắtVới tâm tư sầu đau, kể từ ngày xa giải pháp nhau... 2. Em dần dần xa mãi Ngày đi bi đát không nói mặc dù một câu mang đến vơi nhớHay là chua xót yêu cầu em nghẹn lời Mái lầu kia thiếu trăng trong tâm thức anh thiếu thốn em.Từ lúc vắng em buộc phải anh thường bi thiết Hay lang thang ngoài đường bé dại không tên tuyệt ghi câu nhạc tình héo hắtVới tâm tư tình cảm sầu đau, kể từ ngày xa bí quyết nhau...