Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta

nhiều khi tôi mong mỏi bỏ đi thiệt xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như tín đồ xa lạ. Fan mình bao năm chăn gối. Hiện giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền thô cháy túi có ai gọi ta?Nhiều khi vứt đi như kẻ không nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi kia rong chơi. Không yêu đương, chưa lần thương nhớ một người. Hiện giờ tình cho với tôi, như mây hờ hững mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết yêu quý rồi yêu. Là lúc biết đau, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Bao gồm chăng chỉ là mơ thôi!

Bạn đang xem: Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gạch Đầu Dòng Trong Excel, Chèn Ký Tự Đặc Biệt, Hướng Dẫn Cách Chèn Dấu Đầu Dòng Trong Excel

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *