Tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang

Bài tập trắc nghiệm tìm tham số m nhằm hàm số có tiệm cận rất hay

Với bài tập trắc nghiệm tra cứu tham số m để hàm số tất cả tiệm cận cực hay Toán lớp 12 tổng hợp 15 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập search tham số m để hàm số tất cả tiệm cận từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 12.

*

Câu 1: Biết vật thị hàm số

*
tất cả tiệm cận đứng là x = 1 cùng tiệm cận ngang là y = 0. Tính a + 2b

A. 6

B. 7

C. 8

D. 10

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Vì vật thị hàm số

*
nhấn x = 1 có tác dụng tiệm cận đứng cần x = một là nghiệm của chủng loại nhưng không là nghiệm của tử hay

*

Vì vật thị hàm số tất cả tiệm cận ngang y = 0 đề xuất a - 2b = 0 ⇔ a = 2b = 4

Vậy a + 2b = 4 + 2.2 = 8.

Câu 2: Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số m chứa đồ thị hàm số

*
nhận đường thẳng y = 8 có tác dụng tiệm cận ngang

A. M = 2

B. M = -2

C. M = ±2

D. M = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Do

*
nên đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang y = 2m2

Cho 2m2 = 8 ⇔ m = ±2.

Câu 3: biết rằng đồ thị hàm số

*
dấn hai trục tọa độ làm hai tuyến phố tiệm cận. Tính tổng S = m2 + n2 - 2

A. S = 2

B. S = 0

C. S = -1

D. S = 1

Lời giải:

Đáp án : B

Giải mê say :

Ta có hàm số

*
là hàm phân thức buộc phải nhận y = m - 2n - 3 là tiệm cận ngang và x = m + n là tiệm cận đứng của vật thị hàm số.

Vì vật dụng thị hàm số nhận x = 0; y = 0 làm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang đề nghị ta có:

*

Khi kia S = mét vuông + n2 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0.

Câu 4: (THPT Lý Thái Tổ - thủ đô 2017 L4). tìm m để đồ thị hàm số

*
tất cả tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1

A. M = 2

B. M = 5/2

C. M = 0

D. M = 1

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say đắm :

Ta tất cả hàm số

*
là hàm phân thức buộc phải nhận y = (m + 1)/2 là tiệm cận ngang.

Cho (m + 1)/2 = 1 ⇒ m = 1.

Câu 5: (THPT Triệu đánh – Thanh Hóa 2017 L3). Biết đồ gia dụng thị hàm số

*
dìm trục hoành và trục tung có tác dụng hai tiệm cận thì quý hiếm của a + b là:

A. 2

B. 10

C. 15

D. -10

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say đắm :

Vì vật thị hàm số

*
dìm x = 0 có tác dụng tiệm cận đứng yêu cầu x = 0 là nghiệm của chủng loại nhưng không là nghiệm của tử hay

*

Vì đồ vật thị hàm số thừa nhận y = 0 làm cho tiệm cận ngang nên ta bao gồm 4a - b = 0 ⇒ a = b/4 = 3

Khi đó a + b = 15.

Câu 6: (Sở GD hải dương 2017). Biết đồ thị hàm số

*
thừa nhận trục hoành cùng trục tung làm hai đường tiệm cận. Tính m + n

A. 2

B. 8

C. -6

D. 9

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có:

*
= 2m - n, đồ vật thị hàm số dấn trục hoành có tác dụng tiệm cận khi và chỉ còn khi 2m - n = 0

Do vật thị hàm số dìm trục tung x = 0 có tác dụng tiệm cận yêu cầu x = 0 là nghiệm của x2 + mx + n - 6 = 0. Suy ra n - 6 = 0

Do đó m = 3, n = 6 ⇒ m + n = 9.

Câu 7: cực hiếm thực của tham số m đựng đồ thị hàm số

*
không có tiệm cận đứng là:

A. M = 0

B. M = 1; m = 2

C. M = 0; m = 1

D. M = 1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say mê :

Nghiệm của mẫu thức x = m. Để hàm số không tồn tại tiệm cận đứng thì:

*

Câu 8: quý hiếm thực của thông số m đựng đồ thị hàm số

*
có tía đường tiệm cận là:

A. M ∈ (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

B. M ∈ (-∞; -5/2) ∪ (-5/2; -2)

C. M ∈ (-∞; -5/2) ∪ (-5/2; -2) ∪ (2; +∞)

D. M ∈ (2; +∞)

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say đắm :

Ta gồm

*
⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số

Do đó yêu cầu vấn đề phương trình x2 - 2mx + 4 = 0 gồm hai nghiệm rành mạch khác -1.

*

Câu 9: toàn bộ các giá trị thực của thông số a đựng đồ thị hàm số

*
có đúng một tiệm cận đứng.

A. A = ±√(3/2)

B. A = 0; a = 3

C. A = 1; a = 2

D. A = ±2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải đam mê :

Yêu cầu bài toán 3x2 - 2ax + a = 0 bao gồm nghiệm nhất Δ" = a2 - 3a = 0

*

Câu 10: tất cả các cực hiếm thực của tham số a đựng đồ thị hàm số

*
tất cả đúng một tiệm cận ngang với đúng một tiệm cận đứng.

A. M 4

C. M = 4; m = -12

D. M = 4

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Ta bao gồm

*
yêu cầu y = 0 là tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số

Yêu cầu câu hỏi phương trình x2 - 4x + m = 0 bao gồm nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong các số ấy có một nghiệm bởi -2

Nếu x2 - 4x + m = 0 có nghiệm kép thì Δ" = 4 - m = 0 ⇔ m = 4

Nếu x2 - 4x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt trong số đó có một nghiệm bởi -2 thì

*

Vậy cực hiếm của tham số m cần tìm là m = 4; m = -12.

Câu 11: (THPT Sào phái nam – Quảng nam giới 2017). mang lại hàm số

*
. Giá trị của m để đồ thị hàm số tất cả đúng 3 tiệm cận là:

A. M = 0

B. M 0

D. M ∈ R

Lời giải:

Đáp án : C

Giải đam mê :

Ta gồm

*
buộc phải y = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số

Để trang bị thị hàm số tất cả đúng 3 tiệm cận thì phương trình x2 - m = 0 ⇔ x2 = m có hai nghiệm tách biệt khác 0 ⇔ m >0.

Câu 12: quý hiếm thực của thông số m sao cho đồ thị hàm số

*
có tiệm cận đứng

A. Không tồn tại m

B.

*

C. M ∈ R

D.

*

Lời giải:

Đáp án : D

Giải ưa thích :

Nghiệm của mẫu mã thức x = 2

Để đồ dùng thị hàm số

*
gồm tiệm cận đứng thì x = 2 không hẳn là nghiệm của phương trình x2 - mx - 2m2 = 0

Khi đó ta gồm 22 - 2m - 2m2 ≠ 0 ⇔ 2m2 + 2m - 4 ≠ 0

*

Câu 13: khẳng định giá trị của thông số m chứa đồ thị hàm số

*
gồm đúng nhì tiệm cận đứng

A. M -3/2; m ≠ 1

C. M > -3/2

D. M 2 + 2(m - 1)x + mét vuông - 2 = 0 có hai nghiệm rành mạch khác 1.

*

*

Xét

*

Để hàm số tất cả hai tiệm cận ngang thì -1 - m ≠ 1 - m ⇔ -1 ≠ 1 (luôn đúng)

Câu 14: Đồ thị hàm số

*
có hai đường tiệm cận ngang khi

A. M ∈ R

B. M = 1

C. M = 0; m = 1

D. M = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 15: Đồ thị hàm số

*
tất cả đường tiệm cận đứng khi

A. M ≠ 0 B. M ∈ R C. M ≠ -1 D. M ≠ 1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Xét phương trình

*

Nếu phương trình không có nghiệm x = 1 thì đồ vật thị hàm số tất cả đường tiệm cận đứng x = 1

Nếu phương trình tất cả nghiệm x = 1 thì m = -1

Khi đó xét số lượng giới hạn

*
đề xuất trong trường thích hợp này đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *