TÌM MỘT SỐ BIẾT SỐ ĐÓ CHIA 8 DƯ 5,CHIA 12 DƯ 1, HAI THƯƠNG HƠN KÉM NHAU 13 ĐƠN VỊ

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Đặt số đề xuất tìm là A , ta cung cấp A 11 đơn vị chức năng thì được B . B chia hết cho 8 và thương tạo thêm 2 solo vị. B cũng chia hết đến 12 cùng thương tăng thêm 1 đơn vị. Vậy hiệu của yêu mến là 14.

Vậy 1/8 của B hơn 1/12 của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên 4/12 của B là 14 x 8 = 112. Giá trị của B là 112 : 4/12 = 336

Vậy A là 336 - 11= 325

Đúng 100% đấy!


A : 8 dư 12

A : 12 dư 1

A : 8 = x dư 12

A : 12 = y dư 1

x * 8 + 12 = y * 12 + 1

x + 13= y

( x + 13 ) * 8 + 12 = y * 12 + 1

x * 8 + 104 + 12 = y * 12 + 1

x * 12 - y x8= 116 - 8

x *4 = 108

x = 108 : 4

x = 27

Vậy số sẽ là :

27 * 8 + 5 = 221

Đáp số : 221

Đây quả là 1 trong bài toán khó của lớp 5 .

k mk nha , mk cho rằng đúng


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!

gọi thương trong phép chia một số ít cho 12 là y

thì thương trong phép chia số đó đến 8 là y + 13

theo bài xích ra, ta có: y x 12 + 1 = ( y + 13 ) x 8 + 5

y x 12 + 1 = y x 8 + 104 + 5

y x 12 = y x 8 + 108

y x (8+4) = y x 8 + 108

y x 8 + y x 4= y x 8 + 108

y x 4 = 108

y = 108 : 4

y = 27

vậy số cần tìm là : 27 x 12 + 1 = 325


Gọi b là thương của phép chia a:8

=> yêu quý của phép phân tách a:12 là b-13

Ta có: b.8+5=(b-13).12+1

8b+5=12b-156+1

4b=160 => b=40

=> số đó là: 40.8+5=325


A : 8 dư 12

A : 12 dư 1

A : 8 = x dư 12

A : 12 = y dư 1

x * 8 + 12 = y * 12 + 1

=> x + 13 =y

(x + 13) * 8 + 12 = y * 12 + 1

x * 8 + 104 + 12 = y * 12 + 1

x * 12 - y * 8 = 116 - 8

x * 4 = 108

x = 108 : 4

x = 27

vậy số đó là: 27 * 8 + 5 = 221

Đ/s: 221

chúc bạn học xuất sắc !! ^^

ok mk nhé!!! 545454363464576856859797623451245235234534534645645746786585785745645


Đặt số nên tìm là A , ta cấp dưỡng A 11 đơn vị thì được B . B chia hết đến 8 cùng thương tạo thêm 2 solo vị. B cũng phân tách hết mang lại 12 và thương tạo thêm 1 đối kháng vị. Vậy hiệu của yêu thương là 14.

Vậy 1/8 của B hơn 1/12 của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên 4/12 của B là

14 x 8 = 112.

Giá trị của B là

112 : 4/12 = 336

Vậy A là

336 - 11= 325


Bài làm

Đặt số buộc phải tìm là A , ta cấp dưỡng A 11 đơn vị thì được B . B phân tách hết đến 8 và thương tăng lên 2 đơn vị. B cũng chia hết đến 12 và thương tạo thêm 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của mến là 14.

=>(frac18)của B hơn(frac112)của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên(frac412)của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 :(frac412)= 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


A:8 dư 12

A:12dư 1

A:8=x dư 12

A :12=y dư1

x*8+12=y*12+1

x+13=y

(x+13)*8+12=y*12+1

x*8+104+12=y*12+1

y*12-y*8=116-8

x*4=108

x=108/4

x=27

vậy số đó là

27*8+5=221

đáp số :221


Gọi a số buộc phải tìm; b = a + 59

b phân tách hết mang đến 8 thương tăng thêm 8

b phân chia hết đến 12 thương tăng thêm 5

Lúc này 2 yêu quý hơn hèn nhau : 13 + 8 - 5 = 16

8 x 12 = 96; 96 phân tách hết cho 8 và 12, nhị thương hơn yếu nhau 12 - 8 = 4

Số b là 96 : 4 x 16 = 384

Số cần tìm là 384 - 59 = 325


Đặt số buộc phải tìm là A , ta sản xuất A 11 đơn vị chức năng thì được B . B phân tách hết đến 8 và thương tăng thêm 2 đối kháng vị. B cũng phân tách hết đến 12 với thương tạo thêm 1 đối kháng vị. Vậy hiệu của mến là 14.

Vậy 1/8 của B hơn 1/12 của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên 4/12 của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 : 4/12 = 336

Vậy A là 336 - 11= 325


Tìm một vài biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn yếu nhau 13 1-1 vị.

Ta thấy nếu như thêm 11 vào số đó thì số này sẽ chia hết mang đến 8 và cho 12. Bây giờ thương đưa ra cho 8 tăng 2 đơn vị chức năng và thương phân tách cho 12 tăng lên 1 đơn vị, tuyệt hai yêu mến hơn yếu nhau 14 solo vị. Bài toán trở thành « tìm một trong những biết số đó chia hết cho 8 cùng 12, biết thương phân chia cho 8 to hơn thương chia cho 12 là 14 đối chọi vị»

Áp dụng cách giải việc tìm hai số biết nhị hiệu số nhằm giải

mong muốn thương của số đó khi phân chia cho 8 bởi thương của số đó chia cho 12 thì ta phải bớt ở số đó đi

14 x 8 = 112

12 to hơn 8 là: 12 – 8 = 4(đơn vị)

Thương của số đó khi phân chia cho 12 là: 112: 4 = 28

Số kia là: 28 x 12 – 11 =325

Đáp số: 325


Đúng(0)
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡

Bài làm

Đặt số nên tìm là A , ta cung ứng A 11 đơn vị chức năng thì được B . B phân tách hết đến 8 cùng thương tạo thêm 2 solo vị. B cũng chia hết mang lại 12 và thương tăng lên 1 đối kháng vị. Vậy hiệu của yêu thương là 14.

=>(frac18)của B hơn(frac112)của B là 14 đơn vị .

Nên(frac412)của B là 14 x 8 = 112. Quý hiếm của B là 112 :(frac412)= 336

=> A là 336 - 11= 325

hok tôt


Đúng(0)

Tìm một số biết số đó phân chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn nhát nhau 13 đối kháng vị.


#Toán lớp 5
3
Songoku Sky Fc11

Đặt số cần tìm là A , ta tiếp tế A 11 đơn vị thì được B . B phân tách hết mang lại 8 và thương tăng lên 2 1-1 vị. B cũng phân tách hết mang đến 12 và thương tạo thêm 1 đơn vị. Vậy hiệu của thương là 14.

Vậy 1/8 của B rộng 1/12 của B là 14 đơn vị chức năng .

Nên 4/12 của B là 14 x 8 = 112. Quý giá của B là 112 : 4/12 = 336

Vậy A là 336 - 11= 325


Đúng(0)
thuy chi

A : 8 = x ( dư 5) cùng A : 12 = y ( dư1)

A = x x 8 + 5 A = y x 12 + 1

x - 13 = y hay y + 13 = x

x x 8 + 5 = y x 12 + 1

hay ( y +13 ) x 8 + 4 = y x 12

104+ 4 = y x 12 - y x 8

108 = y x 4

y = 108 : 4

y =27

số bắt buộc tìm la

27 x 12 + 1=

đ/s:

tự tính nhé


Đúng(0)

tìm một vài biết số đó chia 8 dư 5, phân tách 12 dư 1, nhì thương hơn nhát nhau 13 đối kháng vị


#Toán lớp 5
1
Lê Phước Nhật Minh

325 có thể 100%


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

diendanseovietnam.edu.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn đon đả ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *