TRÌNH BÀY TÌNH HÌNH VĂN HOÁ ,GIÁO DỤC THỜI LÊ SƠ

Hướng dẫn trả lời thắc mắc Lịch Sử 7, BÀI 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527). Tình hình văn hoá, giáo dục.
*
Bia Tiến sĩ
1. Thực trạng giáo dục và khoa cửCâu hỏi: Hãy nêu những việc làm chứng minh nhà Lê sơ rất cân nhắc giáo dục với việc giảng dạy nhân tài.Nhà Lê sơ rất suy xét giáo dục và việc giảng dạy nhân tài:- Dựng lại văn miếu quốc tử giám ở kinh kì Thăng Long, mở ngôi trường ở các lộ.- Mọi người đều có thể đi học, đi thi.- tuyển chọn chọn người có tài, tất cả đức làm cho thầy giáo.- Mở khoa thi để chọn tín đồ tài ra làm quan.- những người thi đỗ tiến sỹ trở lên được vua ban áo mũ, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, được viết tên vào bia đá đặt tại Văn Miêu (bia tiến sĩ).- trong thi cử, giải pháp lấy đỗ rộng lớn rãi, bí quyết chọn bạn công bằng.Câu hỏi: Em bao gồm nhận xét gì về thực trạng giáo dục, thi cử thời Lê sơ?- tình hình giáo dục, thi tuyển thời Lê sơ phạt triển, đạt những thành tựu tỏa nắng rực rỡ với ý thức tôn vinh vị trí của một dân tộc “vốn xưng nền văn hiến vẫn lâu”. Bên nước thời Lê sơ sớm cân nhắc giáo dục, giảng dạy nhân tài. ý thức này được nâng lên đến mức đỉnh cao dưới thời vua Lê Thánh Tông. Những khoa thi được tổ chức đều đặn 3 năm một lần làm việc địa phương cũng tương tự ở gớm đô. Số tín đồ đỗ đạt càng ngày nhiều, trình độ dân trí được nâng cao, số trưởng học tập tăng lên. Giáo dục mở rộng cho những đối tượng.Câu hỏi: lý do nào tạo nên nền giáo dục và đào tạo và khoa cử thời Lê sơ phát triển ?- đơn vị nước rất xem xét giáo dục, mang lại việc đào tạo và huấn luyện nhân tài.- đơn vị nước lấy giáo dục, khoa cử làm phương thức hầu hết để tuyển chọn dụng quan tiền lại.- nhà nước có nhiều hình thức khuyến khích, cổ vũ mọi bạn học tập, thi cử như lập bia khắc tên những người dân đỗ tiến sỹ vào bia đá, những người dân đỗ cao phần đa được bổ nhiệm làm quan.2. Văn học, khoa học, nghệ thuậtCâu hỏi: Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?- Văn học tập thời Lê sơ cải cách và phát triển phong phú: Văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển.- Văn thơ thời Lê sơ tất cả nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm từ hào dân tộc, khí phách hero và tinh thần bất khuất của dân tộc.- xuất hiện thêm nhiều chiến thắng nổi tiếng, được lưu truyền cho đến ngày nay: Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Quân trung tự mệnh tập,...Câu hỏi: Em hãy nêu đều thành tựu hầu hết về văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật của Đại Việt thời Lê sơ.- giáo dục - khoa cử siêu phát triển.+ Thời Lê sơ (1428 - 1527), tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, mang dỗ 989 tiến sĩ, trăng tròn trạng nguyên.+ riêng biệt thời vua Lê Thánh Tông tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, đem đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.- Văn học:+ Văn học chữ Hán tất cả nhũng tác phẩm lừng danh như: Quân trung tự mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca...+ Văn thơ chữ nôm có: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ văn.- Khoa học:+ Sử học tập có những tác phẩm: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam sơn thực lục, Việt giám thông khảo tổng luận...+ Địa lí có những tác phẩm: Hồng Đức hàn đồ, Dư địa chí, An phái mạnh hình thang đồ.+ Y học có: bạn dạng thảo thực vật dụng toát yếu.+ Toán học có: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.- Nghệ thuật:+ thẩm mỹ và nghệ thuật sân khấu như: ca, múa, nhạc, chèo, tuồng.+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc biểu thị rõ rệt và rực rỡ ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam khiếp (Thanh Hoá).Câu hỏi: do sao Đại Việt đạt được những thành tích nói trên?- Đại Việt giành được những chiến thắng trên vày sự quan tiền tâm ở trong nhà nước, trải qua những cơ chế và biện pháp lành mạnh và tích cực để khuyến khích, tạo đk cho văn hoá, giáo dục và đào tạo phát triển.- Thời Lê sơ có khá nhiều trí thức, nhân tài, nhân dân ta có truyền thống cuội nguồn hiếu học.- Đất nước thái bình, thịnh vượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *