Tóm Tắt Truyện Em Bé Thông Minh

Nhằm mục tiêu giúp học sinh nắm vững kỹ năng tác phẩm Em bé xuất sắc Ngữ văn lớp 6, bài xích học người sáng tác - thành công Em bé tuyệt vời trình bày không thiếu nội dung, ba cục, nắm tắt, dàn ý phân tích, sơ đồ bốn duy và bài văn so sánh tác phẩm.

A. Văn bản tác phẩm Em bé thông minh

Tóm tắt truyện: Ngày xưa, có một vua nọ sai viên quan đi tìm người tài giỏi. Viên quan lại đi khắp chỗ để tìm. Lúc đến một cánh đồng thấy hai phụ vương con đã làm việc, viên quan tiền ra câu đố trâu một ngày cày được mấy đường thì đứa con đã hỏi ngược lại. Ông quan lại biết người tài giỏi cần về tâu với vua. Nhà vua muốn thử tài lần nữa đề xuất đã ra lệnh mang lại làng của cậu bé cha con trâu đực và cha thúng gạo nếp ra lệnh năm sau phải nộp chín con. Lần này, cậu bé vẫn giải được câu đố. Lần thứ ba, vua yêu thương cầu cậu làm thịt con chim sẻ làm bố cỗ thức ăn. Cậu bé đố lại từ cây kim làm bé dao đẻ sẻ. Vua phục tài ban thưởng mang đến cậu. Có vua láng giềng muốn xâm phạm bờ cõi nước ta sai sứ đem một con ốc đố làm cách nào xâu chỉ qua được. Câu bé đã hát bài ca để giải khiến sứ giả thán phục. Vua phong cậu bé làm trạng nguyen xây dinh thự bên hoàng cung để tiện hỏi han.

B. Tò mò tác phẩm Em bé thông minh

1. Thể loại: Truyện cổ tích

2. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “về tâu vua”: Vua không đúng quan đi tìm người tài.

- Phần 2: Tiếp theo đến “ban thưởng rất hậu”: Những thử thách chứng tỏ sự thông minh của cậu bé

- Phàn 3: Phần còn lại: Cậu bé được phong làm trạng nguyên.

3. Giá trị nội dung

Truyện đề cao sự tuyệt vời và trí khôn dân gian (qua hình thức giải những câu đố, vượt những thách đố oái oăm…) từ đó tạo bắt buộc tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên vào đời sống hằng ngày.

4. Giá trị nghệ thuật.

- Dùng những câu đố oái oăm để tạo thử thách, tình huống truyện hấp dẫn.

- Cách dẫn dắt truyện với những mức độ những câu thách đố tăng dần.

C. Sơ đồ tư duy Em bé thông minh

*

D. Đọc phát âm văn bạn dạng Em bé thông minh

1. Vua không đúng quan đi tìm người tài

- Nhà vua không nên viên quan tiền đi tìm người tài giỏi ở khắp địa điểm

- Đến cánh đồng, quan lại gặp hai phụ vương con vẫn làm ruộng. Quan liêu liền ra câu hỏi “Trâu của lão cày một ngày được mấy đường”

- Cậu bé đã hỏi lại quan liêu “ngựa của ông đi một ngày được mấy bước”

=> quan lại bất ngờ, sửng sốt biết là đã tìm được người tài giỏi.

2. Những thử thách chứng tỏ sự lý tưởng của cậu bé

- Sự mưu trí, sáng ý của cậu bé được thử thách qua bốn lần:

+ Lần 1: đáp lại câu đố của viên quan tiền – “Trâu cày một ngày được mấy đường”

+ Lần 2: đáp lại thử thách của vua đối với dân làng – nuôi tía con trâu đực sao để cho chúng đẻ thành chín con trong một năm để nộp mang đến vua.

+ Lần 3: cũng là thử thách của vua – từ một con chim sẻ làm thành bố mâm cỗ thức ăn.

+ Lần 4: câu đố thử thách của sứ thần nước ngoài – xâu một sợi chỉ mảnh qua ruột con ốc vặn rất dài.

- Những lần thử thách sau khó khăn rộng thử thách trước để bộc lộ sự tài trí của em bé.

- vào những lần thử thách, em bé đã dùng những cách rất hợp lý để giải đố

+ Lần 1: đố lại viên quan “ ngựa của ông đi một ngày được mấy bước”

+ Lần 2: để vua tự nói ra sự vô lí, phi lí mà điều vua đã đố.

+ Lần 3: cũng giải bằng cách đố lại lấy một cái kim để xin vua rèn thành một con dao để sẻ thịt chim.

+ Lần 4: dùng kinh nghiệm đời sống dân gian.

- Những cách giải đố của cậu bé lí thú ở chỗ:

+ Đẩy thế bí về phía người ra câu đố, lấy “ gậy ông đập sống lưng ông

+ Làm đến người ra câu đố tự thấy cái vô lí, phi lí của điều mà họ nói.

+ Những lời giải đố đều ko dựa vào kiến thức sách vở mà dựa vào kiến thức đời sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *