TỔNG CỦA BA SỐ LÀ 410. TÌM SỐ THỨ BA BIẾT SỐ THỨ NHẤT BẰNG SỐ THỨ HAI VÀ BẰNG SỐ THỨ BA.

*

Tổng của tía số là 410. Tìm kiếm số thứ tía biết 

*

bài bác giải

2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số đồ vật hai, vậy số trước tiên bằng :

1/4 : 2/5 = 5/8 ( số máy hai )

2/5 số đầu tiên bằng 4/15 số sản phẩm công nghệ ba, vậy số thứ nhất bằng :

4/15 : 2/5 = 2/3 ( số thứ tía )

Quy tiểu đồng số tầm thường là 10, ta có :

Số trước tiên = 5/8 số thứ hai = 2/3 số thứ bố Số đầu tiên = 10/16 số trang bị hai = 10/15 số thiết bị ba

Vậy số đầu tiên ta xem là 10 phần, số sản phẩm công nghệ hai 16 phần, số thứ cha 15 phần

Số trước tiên là :

410 : ( 10 + 16 + 15 ).10 = 100

Số thứ hai là :

100.5/8 = 160

Số thứ ba là :

410 - ( 100 + 160 ) = 150

Đáp số : Số trước tiên : 100

Số đồ vật hai : 160

Số thứ ba : 150


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ bỏ

Tổng của ba số là 410. Search số thứ ba biết số đầu tiên bằng số thứ hai và thông qua số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của tía số là 410. Search số thứ bố biết số thứ nhất bằng số đồ vật hai và bằng số thứ ba.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
0
0

Tổng của cha số là 410. Tìm kiếm số thứ cha biết số thứ nhất bằng số thiết bị hai và ngay số thứ ba.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
0
0

tổng của ba số là 410. Tra cứu số thứ tía biết số thứ nhất bằng số sản phẩm hai và thông qua số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Search số thứ cha biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số vật dụng hai và bởi 4/15 số đồ vật ba.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ bố biết số trước tiên bằng số đồ vật hai và thông qua số thứ ba.Trả lời: Số sản phẩm ba


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của cha số là 410. Tìm số thứ bố biết 2/5 số đầu tiên bằng 1/4 số lắp thêm hai và bởi 4/15 số thiết bị ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
0
0

Tổng của tía số là 410. Tìm kiếm số thứ cha biết số đầu tiên bằng số trang bị hai và bằng số thứ ba.Tìm số sản phẩm công nghệ ba.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
5
0

Tổng của tía số là 410. Tra cứu số thứ bố biết số trước tiên bằng số máy hai và ngay số thứ ba.Trả lời: Số thứ cha là 


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của bố số là 410. Tìm kiếm số thứ bố biết số thứ nhất bằng số lắp thêm hai và bằng số thứ ba.Trả lời: Số thứ tía là 


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
3
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *