Naver Từ Điển Hàn

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra tự điển dễ dãi khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : tự điển diễn đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thứ tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : trường đoản cú điển lắp thêm
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *