Trang phục hắc thạch có thể kiếm được từ nhiệm vụ nào?

Bản cập nhật Bang Hắc Xà đang tới rất sát với máy chủ diendanseovietnam.edu.vn Blade & Soul Vietnam.

Hãy cùng xem những tính năng vượt trội sẽ giới thiệu trong bạn dạng cập nhật này nhé!


Nội dung

3 sản phẩm mới3.2 Huy Hiệu Cửu Thiên3.3 Huy Hiệu Trung Thiên3.4 Huy Hiệu Minh Thiên3.7 Hồn Hiệu Cửu Thiên3.8 Hồn Hiệu Trung Thiên3.9 Hồn Hiệu Minh Thiên3.12 Vệ hồn Hắc Nguyệt4 đổi khác phần thưởng nhiệm vụ5 cửa hàng Thương Long6 đổi khác phần thưởng Phụ bản Huyền Thoại

Ngoại truyện Trại Hắc Xà

Ngoại truyện bắt đầu sẽ bắt đầu với nhiệm vụ Trại Hắc Xà Chương 1: niềm mơ ước tan biến.

Nhiệm vụ nước ngoài truyện mới rất có thể tìm thấy trên Thư nhiệm vụ (J).

*

Phụ bạn dạng Huyền thoại mới: Trại Hắc Xà Tàn Tro

Phụ phiên bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro tất cả vị trí ở phiên bản đồ Mái Hắc Xà – Núi Sương Bạc

*

Trại của bang Hắc Xà. Thực thể cất đầy thịnh nộ dần xuất hiện.

*

Trang bị mới

Vũ khí Hắc Nguyệt

Vũ khí Hắc Nguyệt được nâng cấp từ tranh bị Tuyết Phong cấp 9.

*

Huy Hiệu Cửu Thiên

Huy Hiệu Cửu Thiên hoàn toàn có thể nhận được khi đoạt được Phụ phiên bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Huy Hiệu Cửu Thiên của những hệ phái

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Sát Thủ

*

Triệu Hồi Sư

*

Kiếm Vũ

*

Thuật Sư

*

Khí Công Sư’

*

Xạ Thủ

*

Đấu Sĩ

*

Cung Thủ

*

Thiên Đạo Sư

*

Huy Hiệu Trung Thiên

Huy Hiệu Trung Thiên có thể nhận được khi chinh phục Phụ bạn dạng Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Huy Hiệu Trung Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Sát Thủ

*

Triệu Hồi Sư

*

Kiếm Vũ

*

Thuật Sư

*

Khí Công Sư

*

Xạ Thủ

*

Đấu Sĩ

*

Cung Thủ

*

Thiên Đạo Sư

*

Huy Hiệu Minh Thiên

Huy Hiệu Minh Thiên có thể nhận được khi đoạt được Phụ phiên bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Huy Hiệu Minh Thiên của những hệ phái

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Sát Thủ

*

Triệu Hồi Sư

*

Kiếm Vũ

*

Thuật Sư

*

Nâng cung cấp Huy Hiệu

*

Chuyển đổi Huy Hiệu

*

Tinh hoa cần sử dụng cho thay đổi Huy Hiệu sẽ tiến hành bán trong siêu thị Thương Long.

*

Hồn Hiệu Cửu Thiên

Hồn Hiệu Cửu Thiên rất có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Hồn Hiệu Cửu Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Sát Thủ

*

Triệu Hồi Sư

*

Kiếm Vũ

*

Thuật Sư

*

Khí Công Sư’

*

Xạ Thủ

*

Đấu Sĩ

*

Cung Thủ

*

Thiên Đạo Sư

*

Hồn Hiệu Trung Thiên

Hồn Hiệu Trung Thiên rất có thể nhận được khi đoạt được Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Hồn Hiệu Trung Thiên của các hệ phái

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Sát Thủ

*

Triệu Hồi Sư

*

Kiếm Vũ

*

Thuật Sư

*

Khí Công Sư’

*

Xạ Thủ

*

Đấu Sĩ

*

Cung Thủ

*

Thiên Đạo Sư

*

Hồn Hiệu Minh Thiên

Hồn Hiệu Minh Thiên hoàn toàn có thể nhận được khi chinh phục Phụ bản Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro.

Chỉ số Hồn Hiệu Minh Thiên của những hệ phái

Kiếm Sư

*

Võ Sư

*

Pháp Sư

*

Cuồng Long

*

Sát Thủ

*

Triệu Hồi Sư

*

Kiếm Vũ

*

Thuật Sư

*

Nâng cấp cho Hồn Hiệu

*

Chuyển đổi Hồn Hiệu

*

Tinh hoa cần sử dụng cho chuyển đổi Hồn Hiệu sẽ được bán trong cửa hàng Thương Long.

*

Vệ hồn Hắc Nguyệt

Vệ hồn Hắc Nguyệt rất có thể nhận được khi đoạt được Phụ bạn dạng Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro hoặc đàm phán tại cửa hàng Thương nhân thương lượng Moo Hwa tại Mái Hắc Xà.

*

Chỉ số Vệ hồn mới của các Hệ phái.

Kiếm Sư

*

*

*

Võ Sư

*

*

*

Pháp Sư

*

*

*

Cuồng Long

*

*

*

Sát Thủ

*

*

*

Triệu Hồi Sư

*

*

*

Kiếm Vũ

*

*

*

Thuật Sư

*

*

*

Khí Công Sư

*

*

Xạ Thủ

*

*

Đấu Sĩ

*

*

Cung Thủ

*

*

Thiên Đạo Sư

*

*

Kỳ Thạch

Kỳ Thạch là 1 trong loại đá quan trọng chỉ rất có thể sử dụng khi đã sở hữu được Vũ Khí Hắc Nguyệt.

*

Kỳ Thạch hoàn toàn có thể nhận được khi chinh phục Phụ bạn dạng Huyền thoại: Trại Hắc Xà Tàn Tro hoặc trao đổi tại shop Thương nhân bàn bạc Moo Hwa tại Mái Hắc Xà.

*
*

Thay thay đổi phần thưởng nhiệm vụ

Thử thách ngày

Mốc 5 với 7 thử thách ngày góp thêm phần thưởng

*

Mốc 5

*

Mốc 7

Ngoài ra, phần thưởng trách nhiệm hàng ngày cũng trở nên thay đổi.


Hồn tử hoa3/2/3/3CN/3/6/7
Trái Tim Tuyết Phong6/2/4/6CN/3/6/7

Thử thách tuần

*
*
*

Mốc 3 cùng 5 thách thức tuần tăng phần thưởng.

*

Mốc 3

*

Mốc 5

Ngoài ra, trách nhiệm của thử thách tuần cũng tăng phần thưởng.

*

Cửa sản phẩm Thương Long

Xóa cho chỗ thưởng bàn bạc bằng Battlefield Coin

*

Xóa dồn phần thưởng trao đổi bằng Xu Tôn Giả

*

Xóa vứt Rương kho tàng lạ kì với phần thưởng hội đàm bằng chiếc chìa khóa Lạ Kỳ

*

*

Xóa bỏ đàm phán Xu chiến trường lấp lánh bởi Thanh Long

*

Bổ sung đồ phẩm bàn bạc bằng Xu Rạng Rỡ

*

Bổ sung các vật phẩm điều đình bằng hình tượng Hồng Môn

*

Bổ sung dàn xếp bùa tởm nghiệm

*

Thay đổi phần thưởng Phụ bạn dạng Huyền Thoại

Tàu Thép

Sau khi hạ gục Tuyết Phong, các Võ Hiệp sẽ không còn nhận được Rương Chiến Lợi Phẩm Tuyết Phong.

*

Thay đổi phần thưởng nhiệm vụ năng động Chiến lợi phẩm Tuyết Phong

Vườn Xích Mộng

Sau khi hạ gục Tử Hoa, các Võ Hiệp sẽ không còn nhận được Rương Chiến Lợi Phẩm Tử Hoa.

*

Cập nhật phần thưởng Nhiệm vụ

Cập nhật phần thưởng trọng trách chính tuyếnCập nhật phần thưởng trách nhiệm ngoại truyệnCập nhật phần thưởng trọng trách phụCập nhật phần thưởng nhiệm vụ khinh công

Sự kiện Kho báu kín của Hongsil

Các Võ Hiệp có thể tìm thấy Thư mật của Hongsil tại Thư trọng trách (J)

*

Nhiệm vụ mặt hàng ngày

*

Nhiệm vụ linh động

*

Kinh nghiệm nhận thấy là 15.000.000

Sau khi ngừng nhiệm vụ linh động, thành quả Mảnh ngọc Hongsil rất có thể dùng nhằm đổi chiến thắng tại siêu thị Thương Long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *