TRÊN TRỜI CÓ VẠN VÌ SAO

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hãy đáp lại câu vui nhất:

Trên trời có triệu vìsao xếp thành bốn chữ vì sao yêu người

dưới đất bao gồm vạn con fan mà sao chỉ có một tôi yêu


*

Tui có 1tin buồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *