Trong ô tính xuất hiện ###### vì: A, Tính toán ra kết quả sai B" /> Trong ô tính xuất hiện ###### vì: A, Tính toán ra kết quả sai B" />

Trong Ô Tính Xuất Hiện #### Vì

" class="title-header">Trong ô tính xuất hiện ###### vì: A. đo lường ra kết quả sai B. Công thức nhập không nên C. Độ rộng lớn của hàng quá nhỏ dại không hiển thị hết dãy số quá nhiều năm D.
*

40 điểm

htdt08


Trong ô tính xuất hiện thêm ###### vì:A. Tính toán ra tác dụng saiB. Bí quyết nhập saiC. Độ rộng của sản phẩm quá bé dại không hiển thị hết dãy số thừa dàiD. Độ rộng của cột quá nhỏ dại không hiển thị hết dãy số vượt dài
*

Trong ô tính xuất hiện ###### vày độ rộng lớn của cột quá nhỏ dại không hiển thị hết hàng số quá dài. Khi ấy em bắt buộc tăng hoặc phạm vi của cột nhằm hiện thị không còn số trong ô.Đáp án: D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *