TRUNG CẤP Y TẾ AN GIANG

Tháng 12/1975 Sở Y Tế khu tây nam Bộ giải tán bàn giao Trường lại cho cỗ Y Tế miền nam trực tiếp quản lí lý, cỗ Y Tế biến đổi tên trường Trung học tập Y Tế ( THYT ) An Gian

*

Sau ngày miền Nam trọn vẹn giải phóng, Sở Y Tế khu tây nam Bộ công ty trương cạnh bên nhập 03 ngôi trường của tổ chức chính quyền cũ tất cả Trường Cán Sự bà mụ Long Xuyên, trường Tá Viên Điều chăm sóc Long Xuyên và Trường Cán Sự Điều Dưỡng cần Thơ để thành lập và hoạt động Trường Y Tế Trung cung cấp Long Xuyên vì Sở Y Tế khu tây nam Bộ quản ngại lý. Đến tháng 12/1975 Sở Y Tế khu tây-nam Bộ giải tán bàn giao Trường lại cho cỗ Y Tế khu vực miền nam trực tiếp quản lí lý, cỗ Y Tế biến đổi tên ngôi trường Trung học tập Y Tế ( THYT ) An Giang. Đến tháng 12/1976 Bộ bàn giao Trường lại cho Uỷ Ban Nhân Dân bí quyết Mạng thức giấc An Giang.Từ đó cho tới bây giờ Trường triển khai nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo cán cỗ y tế trung, sơ học cho tỉnh An Giang và một số trong những tỉnh lạm cận.Trong năm học đầu tiên sau hóa giải (1975 – 1976) Trường tiếp tục đào tạo 250 học viên do những trường cũ tuyển, có 3 ngành học: Cán Sự Hộ Sinh, Cán Sự Điều Dưỡng, Tá Viên Điều Dưỡng. Thời gian đó, Trường có 53 CBCC – giáo viên, gồm: 03 chưng sỹ, 21 cán bộ Trung học tập Y Tế và 29 cán cỗ khác.Cùng với việc ổn định và cải tiến và phát triển đất nước, trường không xong phát triển và to mạnh. Một trong những năm qua ngôi trường đã giảng dạy học viên những ngành:a - Hệ thiết yếu qui:- Bậc trung cấp: gồm những ngành học: y sỹ Đa Khoa, Điều dưỡng Trung Học, Điều dưỡng Trung Học cùng Đồng, cô mụ Trung Học, y sĩ Sản Nhi, y sỹ Y học tập Dân Tộc, Dược Sỹ Trung Học, Y Sỹ siêng khoa Răng Hàm mặt – domain authority Liễu – Lao ( Phần siêng khoa học tại khám đa khoa ĐKTT – AG hoặc Trường nghệ thuật Y Tế TW III) .- Bậc sơ học: gồm các ngành học: Y Tá Sơ Học, hộ sinh Sơ Học, Dược Tá, Nha Tá.b- Hệ chuyên tu:- Bậc trung cấp: gồm những ngành học: y sỹ Đa Khoa, y sỹ Sản Nhi, y tá YHDT, Dược Sỹ Trung Học.c- Đào tạo nên lại: gồm các ngành học: Y Tá Sơ Học, bà mụ Sơ Học, Dược Tá, Y Học dân tộc bản địa cơ sở, té túc điều dưỡng mang đến Y Sỹ Đa Khoa, cán bộ cai quản y tế Phường Xã.d- Đào chế tạo mới ngắn hạn - đào tạo - tu dưỡng nghiệp vụ: gồm các ngành học: nhân viên y tế khóm ấp, nhân viên cấp dưới y tế cùng đồng, nhân viên bán thuốc, cai quản điều dưỡng… * Qua 30 năm hoạt động, nhà Trường đã có tương đối nhiều đóng góp trong đào tạo và huấn luyện nhân lực đến ngành y tế tỉnh nhà, đóng góp phần vào công tác làm việc kiện toàn mạng lưới y tế đại lý và góp sức vào sự nghiệp quan tâm và đảm bảo an toàn sức khoẻ nhân dân. Hiện nay nay, những cựu học tập viên của Trường vẫn giữ các chức vụ quan trọng trong ngành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *