Trung Tâm Dữ Liệu Thực Vật Việt Nam

*
CƠ SỞ DỮ LIỆUTHỰC VẬT1. Gợi ý tra cứu2. Phân nhiều loại từ hình thái3. Danh sách phân bố4. Những dạng sống5. Chức năng của thực vậtLượt truy vấn thứ 40,018,150Có 321 fan đang truy tìm cậpTương mê thích với
*
*
*
*
**

*

*

*
TIÊU ĐIỂM
*
*
10 loài cùng dưới loài lan new được phát hiện ở Việt Nam cùng với nhiều loài lan bắt đầu ghi nhận đến hệ thực trang bị Việt NamTrên Taiwania số 61, tập số 4, Averyanov và tập sự đã công bố 10 loài và thứ lan new và các loài lan ghi nhận bắt đầu cho hệ thực vật dụng Việt Nam. Đây là tác dụng nghiên cứu vãn của tập thể tác giả trong xuyên suốt 3 năm so sánh mẫu, …
*
Loài new Me mối cung cấp phạm hoàng - Phyllagathis phamhoangii (Sonerileae, Melastomataceae) được phát hiện tại ở miền trung bộ Việt Nam
*
Các loài bắt đầu phát hiện tại ở việt nam và Lào thuộc các chi Peliosanthes, Tupistra (Asparagaceae) và những dẫn liệu bổ sung cập nhật loài T. Patula
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *