TRƯỜNG PHÁI TIẾNG ANH LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

trường phái
*

trường phái noun schoolLĩnh vực: xây dựngscholastic philosophyschool housethuyết tổng thể, một trường phái tư tưởng học coi các tiến trình tâm lý như một tổng thểgestaltismtrường phái (kiến trúc) RomanRoman schooltrường phái cổ điểnclassicstrường phái hàn lâmacademismtrường phái tượng trưngsymbolismschooltrường phái (kinh tế) trọng cung: supply schooltrường phái Cambridge: Cambridge schooltrường phái Chicago: Chicago schooltrường phái Manchester: Manchester schooltrường phái cổ điển: classical schooltrường phái duy tiền tệ: monetary schooltrường phái hiệu dụng biên tế: marginal utility schooltrường phái học tập cổ điển: classical school of managementtrường phái khiếp tế: economic schooltrường phái kế hoạch sử: Historic Schooltrường phái lịch sử: historical schooltrường phái lịch sử vẻ vang (của các nhà kinh tế tài chính Đức nắm kỷ 19): Historical Schooltrường phái giữ thông: currency schooltrường phái quyết định quản lý: decision school of managementkinh tế học phe phái MarshallMarshall economicsngười theo chủ nghĩa, phe cánh trọng nôngphysiocratngười thuộc phe cánh Keynes sôi nổielectric Keynesianngười thuộc trường phái dịch vụ thương mại tự dofree trade tradernhững tín đồ theo trường phái trọng cungsupply sider (supply-sider)thị phe phái sinhderivative markettrường phái chú ý nhu cầudemand-sidetrường phái duy chi phí tệmonetarismtrường phái kinh tế KeynesKeynesianismtrường phái kinh tế học tân cổ điểnneoclassical synthesistrường phái lịch sửhistoricismtrường phái trọng cungsupply sider (supply-sider)trường phái trọng nôngphysiocracy
*

*

*

1. (mĩ thuật, văn), một tập hợp những nghệ sĩ (văn, thơ, hoạ...) cùng gồm một khuynh hướng sáng tác cơ bản, có bạn đứng đầu và có cương lĩnh (thể hiện nay trong tuyên ngôn của họ). Vd. TP tượng trưng, TP khôn xiết thực, TP lập thể, vv. Ở Pháp và những nước phương Tây, các TP xuất hiện vào giữa thay kỉ 19, thời điểm các cách tân và thay đổi về phương thức sáng tác được đặt ra rất căng thẳng mệt mỏi sau số đông thời kì trì trệ kéo dài. Nhưng không tồn tại TP làm sao tồn tại luôn bền dài, do những cuộc rủi ro thường xuyên về tư tưởng trong xã hội bốn sản với trong bản thân những nghệ sĩ thuộc các TP. Vào nỗ lực kỉ 15, nghỉ ngơi Việt Nam mở ra Hội Tao bọn do vua Lê Thánh Tông đứng đầu. Hoàn toàn có thể xem Hội Tao bầy là một TP về thơ trong lịch sử dân tộc của Việt Nam. Trước cách mạng mon Tám, ở việt nam có những tổ chức triển khai như "văn đoàn" (Tự lực văn đoàn), hoặc "nhóm" (nhóm Xuân thu nhã tập), chứ không tồn tại TP theo nghĩa trên.

2. (nhạc), định hướng âm nhạc dựa trên cơ sở rất nhiều nguyên lí thẩm mỹ và nghệ thuật nhất định (vd. TP truyền thống Viên) hoặc được đại diện thay mặt bởi một đội học trò với tín đồ ở trong phòng soạn nhạc, danh nắm hoặc sư phạm nào kia (vd. TP Rimxki-Koocxakôp; TP Ôixtơrăc). Đôi lúc thuật ngữ TP dùng làm chỉ tính biện pháp chung của nền nghệ thuật và thẩm mỹ âm nhạc của một nước nếu sự độc đáo của tính dân tộc nước này được khẳng định chắc chắn là (vd. TP Nga).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *