Nhằm giao hàng yêu cầu hoạt động kinh doanh, diendanseovietnam.edu.vn bắt buộc tuyển dụng 09 nhân sự vào thao tác tại các Phòng/Ban/Trung vai trung phong thuộc Trụ sở chủ yếu và tại các Chi nhánh.

Thông tin cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Vị trí

Chỉ tiêu tuyển chọn dụng

Địa điểm làm cho việc

1

Trung tâm technology thông tin

Chuyên viên Đánh giá an toàn thông tin

2

Hà Nội

2

Ban văn minh hóa công nghệ ngân hàng

Chuyên viên giám sát và đo lường các dự án công trình về hạ tầng và bảo mật CNTT

1

Hà Nội

3

Chi nhánh Hà phái nam

Chuyên viên Nhân sự

1

Hà Nam

4

Chi nhánh Tây Ninh

Chuyên viên Nhân sự

1

Tây Ninh

5

Chi nhánh Bắc tp hà tĩnh

Chuyên viên Nhân sự

1

Hà Tĩnh

6

Chi nhánh Tây thành phố sài thành

Chuyên viên Nhân sự

1

TP. Hồ Chí Minh

7

Chi nhánh Tuyên quang

Chuyên viên Nhân sự

1

Tuyên Quang

8

Chi nhánh phái nam Định

Chuyên viên Nhân sự

1

Nam Định

 

 

TỔNG

9

 

I. Mô tả quá trình và tiêu chuẩn chỉnh tuyển dụng:

- Ứng viên xem cụ thể tại trang tuyển dụng của diendanseovietnam.edu.vn.

II.Thời gian, bề ngoài nhận hồ sơ:

- Hình thức dìm hồ sơ: Trực tuyến.

- triển khai nộp hồ sơ trực tuyến đường tại đây. https://tuyendung.diendanseovietnam.edu.vn.com.vn/

III. Hồ sơ đính thêm kèm: 

Sau khi chế tạo ra và nộp hồ sơ trực tuyến, sỹ tử scan các sách vở và giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, nhằm đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong tiến trình 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền;

- phiên bản sao những văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 06 tháng gần nhất;

- Đối với vị trí yêu ước kinh nghiệm: hồ nước sơ minh chứng kinh nghiệm công tác làm việc (Hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội…);

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong tầm 06 mon tính đến thời gian nộp hồ sơ);

(Ứng viên phải bổ sung cập nhật đầy đủ hồ sơ bạn dạng giấy gồm công chứng/chứng thực lúc diendanseovietnam.edu.vn yêu mong hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng bỏng vấn).

IV. Lưu ý:

- Thí sinh đang nhận được e-mail xác nhận về việc tạo tài khoản, nộp hồ hồ sơ trực tuyến trên hệ thống tuyển dụng. Không tính ra, thí sinh có thể theo dõi quá trình ứng tuyển chọn trên hệ thống tuyển dụng của VCB.

- diendanseovietnam.edu.vn được quyền lựa chọn hồ sơ nhằm mời ứng viên nổi bật tham gia những vòng tuyển chọn dụng;

- diendanseovietnam.edu.vn sẽ thông tin lịch thi đối với ứng viên đủ đk dự thi (qua lời nhắn SMS cùng email);

- thời gian thi dự kiến: tháng 11/2021;

- Thí sinh hoàn toàn chịu trọng trách về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường thích hợp diendanseovietnam.edu.vn phát hiện hồ sơ đk của sỹ tử không thiết yếu xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.