ƯU ĐIỂM CỦA SỰ THAI SINH SO VỚI ĐẺ TRỨNG

- thai sinh không bị phụ thuộc vào lượng noãn hoàng gồm trong trứng như các động vật gồm xương sống đẻ trứng.

- Phôi được cải cách và phát triển trong bụng mẹ an ninh và đk sống thích hợp cho phát triển.

- con non được nuôi bởi sữa mẹ, có sự bảo đảm an toàn của người mẹ trong quy trình tiến độ đầu đời.

- tỷ lệ sống sót của nhỏ non cao hơn.


Ưu điểm của việc thai sinh so với sự đẻ trứng cùng noãn bầu sinh là :

- thai sinh ko bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng gồm trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng.

- Phôi được trở nên tân tiến trong bụng mẹ bình yên và điều kiện sống phù hợp cho vạc triển.

- con non được nuôi bởi sữa mẹ, gồm sự bảo vệ của bà mẹ trong quy trình đầu đời.

- phần trăm sống sót của con non cao hơn.


Ưu điểm của việc thai sinh so với sự đẻ trứng cùng noãn bầu sinh là :

- bầu sinh ko bị chịu ảnh hưởng vào lượng noãn hoàng gồm trong trứng như những động vật bao gồm xương sống đẻ trứng.

- Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và đk sống thích hợp cho phân phát triển.

- con non được nuôi bằng sữa mẹ, có sự đảm bảo an toàn của chị em trong tiến trình đầu đời.

- xác suất sống sót của nhỏ non cao hơn.

?


Ưu điểm của việc thai sinh so với việc đẻ trứng và noãn thai sinh là :

- bầu sinh không bị chịu ảnh hưởng vào lượng noãn hoàng tất cả trong trứng như các động vật tất cả xương sinh sống đẻ trứng.

- Phôi được cải tiến và phát triển trong bụng mẹ an ninh và điều kiện sống tương thích cho vạc triển.

- con non được nuôi bằng sữa mẹ, bao gồm sự bảo đảm an toàn của chị em trong quy trình đầu đời.

- tỷ lệ sống sót của nhỏ non cao hơn.


Trả lời:

Ưu điểm của việc thai sinh so với sự đẻ trứng cùng noãn thai sinh là :

- thai sinh ko bị chịu ảnh hưởng vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật gồm xương sống đẻ trứng.

- Phôi được cách tân và phát triển trong bụng mẹ an ninh và điều kiện sống phù hợp cho vạc triển.

- bé non được nuôi bởi sữa mẹ, tất cả sự đảm bảo an toàn của mẹ trong giai đoạn đầu đời.

- xác suất sống sót của bé non cao hơn.


Ưu điểm của sự việc thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh là : - thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như những động vật gồm xương sống đẻ trứng. - Phôi được cải cách và phát triển trong bụng mẹ an ninh và đk sống thích hợp cho phát triển. ... - tỷ lệ sống sót của nhỏ non cao hơn.


Ưu điểm của bầu sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh

+ bầu sinh ko bị chịu ảnh hưởng vào lượng noãn hoàng có trong trứng như những động vật gồm xương sinh sống đẻ trứng.

+ Phơi được cách tân và phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện phù hợp con non vạc triển.

+Con non được nuôi bởi sữa người mẹ có sự bảo vệ của mẹ trong quy trình đoạn đầu đời.

+ xác suất sống sót của con non cao hơn


Ưu điểm của việc thai sinh so với việc đẻ trứng cùng noãn thai sinh là :

- bầu sinh ko bị phụ thuộc vào lượng noãn hoàng bao gồm trong trứng như những động vật bao gồm xương sống đẻ trứng.

- Phôi được cải tiến và phát triển trong bụng mẹ an ninh và điều kiện sống thích hợp cho phạt triển.

- nhỏ non được nuôi bởi sữa mẹ, tất cả sự bảo vệ của chị em trong giai đoạn đầu đời.

- xác suất sống sót của nhỏ non cao hơn.


- thai sinh ko bị chịu ràng buộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như những động vật có xương sống đẻ trứng.

- Phôi được cách tân và phát triển trong bụng mẹ an toàn và đk sống phù hợp cho phạt triển.

- bé non được nuôi bằng sữa mẹ, có sự bảo đảm của mẹ trong quá trình đầu đời.

- xác suất sống sót của con non cao hơn.


*

*

*

*

yêu cầu nhiều chức năng hơn với tiện ích VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia sư. Thi online với hàng nghìn bộ đề chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *